12.05.2010

Gaya Coulomb

Posted by gustaf parlindungan lumban tobing On 12/05/2010 08:32:00 AM No comments
A. Gaya Coulomb

Jika terdapat dua muatan listrik masing q1 dan q2 terpisah sejauh r satu sama lain maka antara kedua muatan akan timbul gaya interaksi tolak menolak atau tarik menarik. Besarnya gaya tarik atau gaya tolak tersebut berbanding lurus dengan besar masing-masing muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar muatan, secara matematis :

Photobucket

Gaya Coulomb oleh Beberapa Muatan

1. Muatan-muatan segaris

Photobucket

Tiga buah muatan titik masing-masing +q1 ,+q2 dan +q3 terletak segaris seperti tampak pada gambar di atas. Besarnya gaya coulomb yang dialami q3 merupakan pengaruh dari muatan q1 dan q2 yaitu sebesar:

Photobucket

2. Muatan-muatan tak segaris

Photobucket

Tiga buah muatan masing-masing q1, q2 dan q3 yang terdistribusi sepertigambar di atas, maka besar gaya coulomb yang dialami q3 adalah ;

Photobucket

C. Medan Listrik

Kuat medan listrik pada suatu titik yang berjarak r dari suatu muatan q adalah berbanding lurus dengan muatan itu dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak titik tersebut ke muatan, secara matematis dapat ditulis :

Photobucket

Medan listrik oleh beberapa muatan

1. Muatan-muatan segaris

Photobucket

2. Muatan-muatan yang tak segaris

Photobucket

C. Kapasitor

Sebuah kapasitor yang diberi muatan, maka akan timbul potensial listrik, selanjutnya akan menyimpan muatan listrik. Hasil perbandingan antara besar muatan dengan potensial kapasitor yang ditimbulkan adalah konstan dan disebut kapasitas kapasitor.

C = Q/V

Dengan :

C : Kapasitas kapasitor (F)

Q : muatan (C)

V : beda potensial (Volt)

Kapasitor Keping Sejajar

PhotobucketDua buah keping sejajar diberikan muatan yang berlainan. Kedua keping tersebut dipisahkan pada jarak d dan ruang anatara kedua keeping tersebut berisi udara, maka kedua keping tersebut akan mempunyai kapasitas karena keduanya bermuatan, yang besarnya kapasitas tersebut bergantung kepada luas plat/keping, jarak anatar keping, konstanta dielektrik (bahan yang digunakan untuk mengisi ruang antar keping) dan besarnya muatan yang diberikan pada kedua plat.

Besarnya kapasitas kapasitor tesebut adalah :

Photobucket

Jika ruang antar keping diisi dengan suatu bahan dielektrik yang memiliki permitivitas e maka kapasitas kapasitor tersebut menjadi :

Photobucket

Reactions:

0 comments:

Post a Comment